Produktdatabas

Applikationsbeskrivningar

KNX – Generation III

Ladda ner KNX databas (software) under respektive produkt på steinel.de »

(OBS. Du kan behöva ändra filens ändelse till .doc vid nerladdning till din egen dator. Anledningen är att många datorer uppfattar en .VD5 eller .knxprod-fil som en okänd fil och vill inte acceptera nedladdning av dessa. Efter nedladdning ändrar man till ursprungs ändelse igen.

KNX – Generation II

Ladda ner Steinels produktdatabas för Control PRO »
Ladda ner Steinels produktdatabas för SensIQ Slim »

(OBS. Du måste ändra filens ändelse från .doc, .zip eller liknande till .VD5 efter nerladdning till din egen dator. Anledningen är att många datorer uppfattar en
.VD5-fil som en okänd fil och vill inte acceptera nedladdning av .VD5 filer)

Ladda ner Steinels produktdatabas för 3000-serien »
Ladda ner Steinels produktdatabas för SensIQ »
Ladda ner Steinels produktdatabas för IR 180/HF 180 »
Ladda ner Steinels produktdatabas för iHF 3D »

(ändra ändelsen från .doc till .knxprod efter nerladdning)

KNX – Generation I

Ladda ner Steinels produktdatabas för Control PRO »
Ladda ner Steinels produktdatabas för SensIQ Slim »